top of page

פרויקט

גינה ארץ ישראלית במפלסים

מיקום

אורנית

שטח המגרש

500 מ"ר

פרוייקט לבית חדש עבור משפחה+5 ילדים.
הקו העצובי של הבית הכתיב קוים נקיים. שביל הכניסה עשוי מדרכי בטון מוחלק מוביל פנימה בתוך מסדרון של במבוקים.
פרוייקט שבבסיסו שימוש בטופוגרפיה המקומית ומפלסי הגינה, לטובת ניצול מקסימלי של השטח.
מרפסת מרחפת שתוכננה כהמשך ישיר של הסלון, מהווה את הקירוי לחלק גדול משטח הגינה במפלס התחתון של הגינה, שהיה מנותק מהבית ומשמש כחלל משחקים לילדים.

Contact
bottom of page